Zwrot towaru

Jako konsument masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji:
pisemnie na adres: 
Pościelpol sp z o.o.
26-600 Radom
ul. Kozienicka 203/1
lub wysyłając do nas e-mail na adres: sprzedaz@taniej.biz

kliknij poniżej aby pobrać formularz zwrotu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł Konsument w posiadanie zamówionego towaru (lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru). Po 14 dniach prawo do odstąpienia od umowy wygasa. Liczy się data dostarczenia towaru a nie data złożenia zamówienia. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 10 dni.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz zwroty towaru prosimy przesłać na adres:
Pościelpol sp z o.o.
26-600 Radom
ul. Kozienicka 203/1
przed upływem terminu, opisanego powyżej (przy czym wystarczy wysłanie oświadczenia przed tym terminem) w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej i wyrażać wolę odstąpienia od Umowy. W oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy należy wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz numer zamówienia, telefonu i adres e-mail (o ile są dostępne).


Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu/reklamacji sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zakupionego towaru oraz zwrot kosztów wysłania towaru jednak nie większy niż najtańsza dostępna opcja wysyłki na sklepie internetowym taniej.biz. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji sklep internetowy taniej.biz zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za zakupiony towar w przeciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki. Pieniądze zwracane są przelewem na wskazany przez klienta rachunek bankowy. Reklamacje oddalone odsyłane są Nabywcy na jego koszt wraz z uzasadnieniem.

2. Nie przyjmujemy zwrotów oraz nie dokonujemy wymiany towarów :
- po w/w terminie
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych
WAŻNE: Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2011r. Prawo Farmaceutyczne(t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami). 
3. Kolor może nieco odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, co wynika z różnych ustawień monitorów. 
Podane wymiary są przybliżone, faktyczna różnica może wynosić +/- 5% dlatego zapytaj nas przed zakupem jeśli szukasz o kilka cm większej lub mniejszej pościeli - może dokładnie taką mamy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Ciebie w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Pamiętaj! Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. Kupujący ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby tego dokonać w sklepie stacjonarnym. Jeżeli towar nie spełnia jego wymagań, nie może używać zakupionej rzeczy dowolnie. 
Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
7. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami - na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) - strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. 

Aby zapewnić bezpieczne i odpowiednie zapakowanie paczki:

Umieść produkt w oryginalnym opakowaniu transportowym, jeśli je posiadasz. Jeśli nie, użyj dowolnego kartonu o odpowiednich rozmiarach.

Upewnij się, że produkt jest dobrze zabezpieczony wewnątrz opakowania, aby uniknąć przemieszczania się podczas transportu. Możesz użyć folii bąbelkowej lub makulatury jako wyściółki wewnątrz pudełka.

Przekreśl starą etykietę transportową lub usuń ją, jeśli wysyłasz zwrot w oryginalnym opakowaniu.

Dokładnie i czytelnie wypełnij formularz zwrotu, upewniając się, że wszystkie dane są poprawne i zgodne z danymi podanymi podczas zamówienia.

W przypadku uszkodzenia produktu w transporcie:

Jeśli produkt zostanie uszkodzony w transporcie, pamiętaj, aby:

Dokładnie opisać uszkodzenia na formularzu zwrotu lub na liście przewozowym podczas odbierania przesyłki od kuriera.

Skontaktować się z nami jak najszybciej, aby zgłosić problem i uzyskać instrukcje dotyczące dalszych działań.

Zachować opakowanie i produkt w stanie, w jakim zostały dostarczone, do czasu rozpatrzenia.

Pamiętaj, że termin na zwrócenie pieniędzy wynosi 10 dni roboczych od daty otrzymania produktu.

REKLAMACJE

Dbamy o Twoje prawa, w tym także o prawo do złożenia reklamacji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.

Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Reklamację możesz złożyć na przykład:

pisemnie na adres: Pościelpol sp  z o.o.
formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@taniej.biz;
Podaj w opisie reklamacji: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; • swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W związku z reklamacją możesz skorzystać z jednego z rodzajów uprawnień: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usuniemy.

Ważne! Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już przez nas wymieniony lub naprawiany albo jeżeli nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Pamiętaj! Nie możesz odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. naprawa/wymiana Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Reklamowany produkt prosimy odesłać na adres: Pościelpol sp z o.o. 26-600 Radom u Kozienicka 203 Koszty związane z dostarczeniem wadliwego towaru ponosimy my. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Ważne! Brak ustosunkowania się w powyższym terminie w przypadku żądania naprawy, wymiany lub obniżenia ceny oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami telefonicznie 453-404-567 zanim kupisz jeśli czegoś nie jesteś pewien - pamiętaj jesteśmy do Twojej dyspozycji